Skip to the content

Integritetspolicy

Ymer IT Väst AB (”Företaget”) erbjuder konsulttjänster och IT-lösningar samt därmed förenlig verksamhet. Vi vänder oss till små och medelstora företag (”Kunden”).

Företaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör Kunden och som Företaget samlar in och behandlar i samband med Företagets verksamhet. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Företaget behandlar personuppgifter som rör Kunden i form av namn, kontaktuppgifter (telefonnummer och e-post), som referens till en kundfaktura ställd till företagskund. I viss mån kräver vår verksamhet att vi samlar in IP-adresser, inloggningsuppgifter och lösenord till system driftade av Företaget separat eller tillsammans med Kunden.

Företagets syfte med behandlingen av personuppgifter är kunna fullfölja ingångna avtal mellan Företaget och Kunden.

Personuppgifterna behandlas på grundval av att Företaget av rättslig grund. I viss mån även intresseavvägning.

Kundens personuppgifter kan komma att överföras till tredje part för att kunna fullfölja ingångna avtal mellan Företaget och Kunden, helt eller delvis. Dessa företag får dock endast tillgång till sådana personuppgifter som behövs för att de ska kunna utföra sina åtaganden och de ingår avtal med Företaget där de förbinder sig att inte använda personuppgifterna för andra ändamål.

Företaget lagrar endast personuppgifter under den tid som det är nödvändigt. Personuppgifter som krävs enligt bokföringslagen sparas sju år från bokföringsdatum. Övriga personuppgifter sparas så länge de för Företaget är aktuella, väger högre intresse för Företaget än besväret för Kunden eller om begäran om radering av personuppgifter inkommit till Företaget.

Kunden har rätt att kostnadsfritt begära information om eller rättelse av de personuppgifter som rör Kunden och som behandlas av Företaget. Kunden har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna, begära att behandlingen upphör samt att få ut de personuppgifter som Kunden har tillhandahållit Företaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan personuppgiftsansvarig utan att Företaget hindrar det.

Kund som vill kontakta Företaget angående behandlingen av personuppgifter som rör Kunden kan ta kontakt med Företaget via post eller e-post enligt följande:

Ymer IT Väst AB, Kungsgatan 11, 451 30 Uddevalla
privacy@ymer.it

Om Kunden är missnöjd med Företagets behandling av personuppgifter kan Kunden lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, eller till motsvarande myndighet i det land där Kunden bor eller arbetar.

 

Cookie-information

Vår webbplats använder sig av cookies som är filer innehållande information som bidrar till att göra upplevelsen av hemsidebesöket bättre. Dessa filer lagras på besökarens dator och kan användas av webbläsaren för att komma ihåg information. Om man önskar kan cookies tas bort eller helt blockeras men upplevelsen av besöket kan då påverkas negativt.

YMER Managed Services AB

Kungsgatan 11
451 30 Uddevalla
SWEDEN

+46 101782200

kontakt@ymer.net